Violin&Viola Concertos

Milan Pala

 

Juraj Beneš
1. Musica d´inverno per violino ed orchestra

Evgeny Irshai
2.  Ashira Songs

František Gregor Emmert
Jacob´s Fight, Concerto for Viola and Chamber String Ensemble

3. Prologue
4. Israel
5. Peniel

Alfred Schnittke
6. Monologue for Viola and Chamber Orchestra

Milan Pala – violin
Ondrej Olos – conductor
Czech Virtuosi

Huslista Milan Paľa, držiteľ Ceny Ľudovíta Rajtera za rok 2009, v sprievode orchestra Czech Virtuosi s dirigentom Ondrejom Olosom, interpretuje skladby Juraj Beneša (Musica d’inverno), Jevgenija Iršaia (Piesne Aširy), Františka Gregora Emmerta (Jákobov zápas) a Alfreda Schnittkeho (Monológ). Recepciu diel z 2. polovice 20. storočia komplikuje fakt, že táto hudba je často sofistikovanou konštrukciou, ktorá je zvlášť u „skladateľov východu“ naplnená na základe historických skúseností pre širšie publikum či iné generácie ťažko dešifrovateľnými individuálnymi emóciami. Prekonať túto „dvojitú hradbu“ erudovanosti a subjektivizmu je možné len s interpretom, ktorý je výnimočne talentovaný a výnimočne presvedčivý. Milan Paľa takýmto umelcom je.”

Andrej Šuba